அபாரம் காண்பித்த திக்வெல்ல, மஹேல ஜோடி

3073

மாகாண மட்ட ‘சுப்பர் 4’ ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரின் ஆரம்ப நாள் போட்டிகளின் சுருக்கத்தின் காணொளி அறிக்கை.