ලෝක කුසලාන කණ්ඩායමේ නායකත්වය චන්දනට

238

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ හා ලාහෝරයේ දී මේ මස 8 වැනිදා සිට 22 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ පස්වැනි ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියට සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අනුග්‍රහය දැක්වීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර ඇත. නව වසරේ සිංහයන්ට අභියෝග කරන තරගාවලි ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගත් කළ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ හා ලාහෝරයේ දී මේ මස 8 වැනිදා සිට 22 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ පස්වැනි ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියට සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අනුග්‍රහය දැක්වීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර ඇත. නව වසරේ සිංහයන්ට අභියෝග කරන තරගාවලි ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගත් කළ…