ජයසූරිය කොළඹ පෙරමුණින් තබයි; ගාල්ලට පළමු ජය

1168

අන්තර් පළාත් සුපිරි එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තරග ද්විත්වයක් සෙනසුරාදා (05) පැවැත්වූයේ කොළඹ, නුවර කණ්ඩායම් සී. සී. සී පිටියේ දී සහ දඹුල්ල, ගාල්ල කණ්ඩායම් ප්‍රේමදාස ක්‍රිඩා පිටියේ දීයි.

කොළඹ සහ නුවර

Title

Full Scorecard

Team Kandy

241/10

(43.4 overs)

Result

Team Colombo

299/10

(49.2 overs)

colombo won by 58 runs

Team Kandy’s Innings

Batting R B
N. Dickwella c Dananjaya De Silva b Lakshan Sandakan 60 62
P. Nissanka lbw by Thisara Perera 22 28
M Udawatte b Shehan Jayasuriya 71 74
A Mathews c Lahiru Thirimanne b Shehan Jayasuriya 27 50
Priyamal Perera b Lakshan Sandakan 23 18
J. Mendis c Lakshan Sandakan b Dilruwan Perera 16 18
Ramesh Mendis (runout) Lasith Abeyrathne 2 5
S. Pathirana c Wanindu Hasaranga b Lakshan Sandakan 0 1
I Udana c Lahiru Thirimanne b Lakshan Sandakan 6 2
Pramod Madushan not out 0 3
L. Kumara lbw by Dilruwan Perera 0 1
Extras
14 (LB 6, WD 8)
Total
241/10 (43.4 overs)
Fall of Wickets:
1-68 (P Nissanka, 12.3 ov), 2-90 (N Dickwella, 16.5 ov), 3-189 (AD Mathews, 35.3 ov), 4-189 (ML Udawatte, 35.4 ov), 5-226 (PARP Perera, 40.3 ov), 6-230 (RTM Mendis, 41.5 ov), 7-233 (SS Pathirana, 42.1 ov), 8-239 (I Udana, 42.3 ov), 9-241 (BMAJ Mendis, 43.3 ov), 10-241 (CBRLS Kumara, 43.4 ov)
Bowling O M R W E
Dilruwan Perera 7.4 0 34 2 4.59
T.De.Silva 4 0 26 0 6.50
Shehan Jayasuriya 10 0 55 2 5.50
NLTC Perera 6 0 36 1 6.00
L. Sandakan 10 0 59 4 5.90
D.Munaweera 2 0 6 0 3.00
L. Embuldeniya 4 0 19 0 4.75

Team Colombo’s Innings

Batting R B
D.Munaweera c Priyamal Perera b Isuru Udana 11 18
Shehan Jayasuriya lbw by Jeewan Mendis 110 100
Lahiru Thirimanne (runout) Priyamal Perera 25 22
D.De.Silva (runout) Priyamal Perera 2 4
Chamara Silva lbw by Sachith Pathirana 87 90
NLTC Perera c Mahela Udawatte b Ramesh Mendis 18 15
L. Abeyrathne not out 18 22
T.De.Silva c Niroshan Dickwella b Lahiru Kumara 9 11
Dilruwan Perera b Jeewan Mendis 1 3
L. Sandakan c Lahiru Kumara b Jeewan Mendis 1 8
L. Embuldeniya st Niroshan Dickwella b Jeewan Mendis 1 5
Extras
16 (B 6,LB 2,NB 2,WD 6)
Total
299/10 (49.2 overs)
Fall of Wickets:
1-18 (D Munaweera, 3.2 ov), 2-60 (L Thirimanne, 11.4 ov), 3-63 (D de Silva, 12.5 ov), 4-228 (S Jayasuriya, 35.4 ov), 5-264 (T Perera, 39.6 ov), 6-271 (C Silva, 42.2 ov), 7-284 (T de Silva, 44.6 ov), 8-288 (D Perera, 45.6 ov), 9-292 (L Sandakan, 47.6 ov), 10-299 (L Ambuldeniya, 49.2 ov)
Bowling O M R W E
Pramod Madushan 6 0 38 0 6.33
I Udana 5 0 35 1 7.00
Ramesh Mendis 10 0 64 1 6.40
L. Kumara 9 0 53 1 5.89
S. Pathirana 10 0 48 1 4.80
J. Mendis 7.2 0 38 4 5.28
Priyamal Perera 2 0 15 0 7.50

දඹුල්ල සහ ගාල්ල
Title

Full Scorecard

Team Dambulla

257/8

(50 overs)

Result

Team Galle

250/8

(46 overs)

galle won by 11 runs (D/L method)

Team Dambulla’s Innings

Batting R B
BKG Mendis c Upul Tharanga b Dasun Shanaka 15 22
Sangeeth Cooray c Malinda Pushpakumara b Suranga Lakmal 0 5
Nishan Madushka c Sadeera Samarawickrama b Nisala Tharaka 16 19
A. Priyanjan c Nisala Tharaka b Suranga Lakmal 101 120
Sachithra Serasinghe c Sadeera Samarawickrama b Dasun Shanaka 0 8
M. Siriwardana c Suranga Lakmal b Malinda Pushpakumara 45 38
L. Madushanka c Chathuranga de Silva b Nisala Tharaka 7 20
Kosala Kulasekara c Sammu Ashan b Dasun Shanaka 30 48
J.Vandersay not out 12 18
MA Aponso not out 1 2
Extras
30 (LB 4 , WD 26)
Total
257/8 (50 overs)
Fall of Wickets:
1-26 (S Cooray, 4.2 ov), 2-30 (K Mendis, 5.1 ov), 3-51 (KNM Fernando, 10.1 ov), 4-52 (S Serasinghe, 11.4 ov), 5-144 (M Siriwardana, 25.5 ov), 6-161 (L Madushanka, 32.5 ov), 7-226 (A Priyanjan, 44.3 ov), 8-252 (K Kulasekara, 49.1 ov)
Bowling O M R W E
Suranga Lakmal 10 1 38 2 3.80
Nisala Tharaka 8 1 47 2 5.88
MD Shanaka 8 1 42 3 5.25
M. Pushpakumara 10 0 42 1 4.20
Sammu Ashan 3 0 26 0 8.67
S. Prasanna 2 0 12 0 6.00
PC de Silva 9 0 46 0 5.11

Team Galle’s Innings

Batting R B
R. Rambukwella c & b Lahiru Madushanka 29 26
WU Tharanga c Nishan Madushka b Asitha Fernando 86 79
S.Samarawickrama c Nishan Madushka b Kosala Kulasekara 5 17
R. Silva c Nishan Madushka b Asitha Fernando 24 41
MD Shanaka c Kusal Mendis b Amila Aponso 26 28
Sammu Ashan b Asitha Fernando 26 30
PC de Silva st Nishan Madushka b Amila Aponso 16 18
S. Prasanna c & b Jeffery Vandersay 17 20
Nisala Tharaka not out 2 5
M. Pushpakumara not out 7 13
Extras
12 (B 4, LB 1, NB 1, WD 6)
Total
250/8 (46 overs)
Fall of Wickets:
1-35 (RLB Rambukwella, 5.6 ov), 2-59 (S Samarawickrama, 11.2 ov), 3-143 (ARS Silva, 26.1 ov), 4-162 (WU Tharanga, 28.6 ov), 5-201 (MD Shanaka, 35.6 ov), 6-203 (S Ashan, 36.6 ov), 7-239 (PC de Silva, 42.6 ov), 8-239 (S Prasanna, 43.1 ov)
Bowling O M R W E
A.Fernando 9 0 63 3 7.00
L. Madushanka 7 1 37 1 5.29
Sachithra Serasinghe 4 0 17 0 4.25
Kosala Kulasekara 6 1 31 1 5.17
MA Aponso 9 1 34 2 3.78
J.Vandersay 10 0 61 1 6.10
M. Siriwardana 1 0 2 0 2.00