தேசிய மட்டத்தில் சாதித்த தமிழ் பேசும் வீரர்கள்

385
நடைபெற்று முடிந்த 56ஆவது தேசிய கனிஷ்ட மெய்வல்லுனர் சம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் தேசிய சாதனைகள், போட்டி சாதனைகள் மற்றும் பதக்கங்களை வென்ற தமிழ் பேசும் வீர வீராங்கனைகள் குறித்த பார்வை ஒரே காணொளியில்