ලියෝ සමාජය පරදා බ්ලු ස්ටාර් ජය පැන් බොති

800
Blue Star v Leo FA Cup

එෆ්. ඒ. කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ අවසන් කණ්ඩායම් 32 සිව්වැනි වටයට අදාලව පැවති තරගයකින් බ්ලු ස්ටාර් ක්‍රීඩා සමාජය විසින් 3-0 ක් ලෙස ලියෝ ක්‍රීඩා සමාජය පරාජය කිරීමට සමත්විය. මෙම තරගය කළුතර වර්නන් ෆර්නැන්ඩු ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. සෙරන්ඩිබ් පරදා සුපර් සන් කුසලානයට ලං වෙයි එෆ්. ඒ. කුසලාන පාපන්දු තරග මාලාවේ අවසන් 32…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එෆ්. ඒ. කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ අවසන් කණ්ඩායම් 32 සිව්වැනි වටයට අදාලව පැවති තරගයකින් බ්ලු ස්ටාර් ක්‍රීඩා සමාජය විසින් 3-0 ක් ලෙස ලියෝ ක්‍රීඩා සමාජය පරාජය කිරීමට සමත්විය. මෙම තරගය කළුතර වර්නන් ෆර්නැන්ඩු ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. සෙරන්ඩිබ් පරදා සුපර් සන් කුසලානයට ලං වෙයි එෆ්. ඒ. කුසලාන පාපන්දු තරග මාලාවේ අවසන් 32…