25ஆவது சிங்கர் MCA பிரிவு ‘A’ கிரிக்கெட் தொடர் செப்டம்பரில் ஆரம்பம்

164
Singer MCA ‘A’ division cricket

25ஆவது சிங்கர் MCA பிரிவு ‘A’ பிரீமியர் லீக் போட்டித் தொடர் வரும் செப்டம்பர் 6ஆம் திகதி ஆரம்பமாகவுள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக மெர்கண்டைல் நொக்கவுட் மற்றும் சுப்பர் T-20 தொடர் என்பனவும் நடைபெறவுள்ளன.

இம்முறை தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகளின் எண்ணிக்கை 8 இல் இருந்து 10 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டிருப்பதோடு 2016/17  பருவத்தில் ‘B’ பிரிவில் முதல் இரு இடங்களைப் பிடித்த கன்ரிச் பினான்ஸ் ‘A’ மற்றும் LB பினான்ஸ் ‘A’ அணிகள் இந்த ஆண்டு முதல் நிலை பிரிவில் விளையாடவுள்ளன. அதேவேளை ஹேலீஸ் குழு ‘A’ அணியும் இந்த ஆண்டில் ‘A’ பிரிவில் விளையாடவுள்ளது. மாஸ் அக்டிவ் இந்த ஆண்டு தொடரில் பங்கேற்கவில்லை.   

T-20 தொடர் ஒக்டோபர் 25 ஆம் திகதி தொடக்கம் ஒக்டோபர் 29 ஆம் திகதி வரை நடைபெறவுள்ள நிலையில் நொக்கவுட் போட்டிகள் செப்டம்பர் 30ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கவுள்ளதோடு அது ஒக்டோபர் 21ஆம் திகதி வரை நீடிக்கும்.

மேற்கிந்திய தீவுகள் ஒருநாள் அணியில் மீண்டும் கிறிஸ் கெய்ல்

பங்களாதேஷிற்கு சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள அவுஸ்திரேலிய கிரிக்கெட்..

கடந்த ஆண்டு தொடரில் ஆதிக்கம் செலுத்திய மாஸ் யுனிசெலா தனது பிரீமியர் லீக் மற்றும் நொக்கவுட் பட்டங்களை தக்கவைத்துக்கொள்ள முயற்சிக்கும் அதேவேளை, கடந்த ஆண்டு T-20 சம்பியன்ஸ் பட்டத்தை வென்ற கொமர்ஷியல் கிரெடிட் அணியும் தனது திறமையை காட்ட காத்துள்ளது.

போட்டி அட்டணை

செப்டம்பர் 6, 2017 – புதன்கிழமை

போட்டி    மைதானம் சொந்த அணி vs வருகை அணி
01 MCA LB பினான்ஸ் “A” vs சம்பத் வங்கி
02 கோல்ட்ஸ் ஜோன் கீல்ஸ் “A” vs டீஜெய் லங்கா
03 FTZ-கடுநாயக கொமர்ஷல் கிரடிட் “A” vs மாஸ் யுனிசெலா

செப்டம்பர் 9, 2017 – சனிக்கிழமை

போட்டி   மைதானம் சொந்த அணி vs வருகை அணி
04 இராணுவம்பனாகொட மாஸ் யுனிசெலா vs LB பினான்ஸ்
05 மொரடுவ அரங்கு ஹேலீஸ் குழு “A” vs டீஜெய் லங்கா
06 சர்ரே மக்கொன கொமர்ஷல் கிரடிட் “A” vs ஜோன் கீல்ஸ் “A”
07 FTZ-கடுநாயக டிமோ லங்கா “A” vs சம்பத் வங்கி
08 கோல்ட்ஸ் HNB “A” vs கன்ரிச் பினான்ஸ் “A”

செப்டம்பர் 10, 2017 – ஞாயிற்றுக்கிழமை

போட்டி   மைதானம் சொந்த அணி vs வருகை அணி
09 MCA சம்பத் வங்கி vs கொமர்ஷல் கிரடிட் “A”
10 இராணுவம்பனாகொட டீஜெய் லங்கா vs டிமோ லங்கா “A”
11 மொரடுவ அரங்கு கன்ரிச் பினான்ஸ் “A” vs மாஸ் யுனிசெலா
12 சர்ரே மக்கொன HNB “A” vs ஹேலீஸ் குழு “A”
13 FTZ-கடுநாயக ஜோன் கீல்ஸ் “A” vs LB பினான்ஸ் “A”

செப்டம்பர் 13, 2017 – புதன்கிழமை

போட்டி   மைதானம் சொந்த அணி vs வருகை அணி
14 MCA ஹேலீஸ் குழு “A” vs மாஸ் யுனிசெலா
15 இராணுவம்பனாகொட கன்ரிச் பினான்ஸ் “A” vs ஜோன் கீல்ஸ் “A”
16 கோல்ட்ஸ் கொமர்ஷல் கிரடிட் “A” vs டிமோ லங்கா “A”
17 சர்ரே மக்கொன டீஜெய் லங்கா vs சம்பத் வங்கி
18 FTZ-கடுநாயக LB பினான்ஸ் “A” vs HNB “A”

செப்டம்பர் 16, 2017 – சனிக்கிழமை

போட்டி   மைதானம் சொந்த அணி vs வருகை அணி
19 MCA ஜோன் கீல்ஸ் “A” vs HNB “A”
20 இராணுவம்பனாகொட சம்பத் வங்கி vs ஹேலீஸ் குழு “A”
21 சர்ரே மக்கொன டிமோ லங்கா “A” vs கன்ரிச் பினான்ஸ் “A”
22 பீ. சரா ஓவல் LB பினான்ஸ் “A” vs கொமர்ஷல் கிரடிட் “A”
23 FTZ-கடுநாயக மாஸ் யுனிசெலா vs டீஜெய் லங்கா

செப்டம்பர் 17, 2017 – ஞாயிற்றுக்கிழமை

போட்டி   மைதானம் சொந்த அணி vs வருகை அணி
24 MCA மாஸ் யுனிசெலா vs டிமோ லங்கா “A”
25 மொரடுவ அரங்கு HNB vs கொமர்ஷல் கிரடிட் “A”
26 பீ. சரா ஓவல் சம்பத் வங்கி vs ஜோன் கீல்ஸ் “A”
27 கோல்ட்ஸ் ஹேலீஸ் குழு “A” vs LB பினான்ஸ் “A”
28 FTZ-கடுநாயக கன்ரிச் பினான்ஸ் “A” vs டீஜெய் லங்கா

செப்டம்பர் 20, 2017 – புதன்கிழமை

போட்டி   மைதானம் சொந்த அணி vs வருகை அணி
29 MCA கொமர்ஷல் கிரடிட் “A” vs கன்ரிச் பினான்ஸ் “A”
30 மொரடுவ அரங்கு LB பினான்ஸ் “A” vs டிமோ லங்கா “A”
31 பீ. சரா ஓவல் டீஜெய் லங்கா vs HNB “A”
32 கோல்ட்ஸ் மாஸ் யுனிசெலா vs சம்பத் வங்கி
33 FTZ-கடுநாயக ஜோன் கீல்ஸ் “A” vs ஹேலீஸ் குழு “A”

செப்டம்பர் 23, 2017 – சனிக்கிழமை

போட்டி   மைதானம் சொந்த அணி vs வருகை அணி
34 MCA LB பினான்ஸ் “A” vs டீஜெய் லங்கா
35 மொரடுவ அரங்கு டிமோ லங்கா “A” vs ஜோன் கீல்ஸ் “A”
36 கோல்ட்ஸ் HNB “A” vs மாஸ் யுனிசெலா
37 ஆர்.பிரேமதாச கன்ரிச் பினான்ஸ் “A” vs சம்பத் வங்கி
38 FTZ-கடுநாயக ஹேலீஸ் குழு “A” vs கொமர்ஷல் கிரடிட் “A”

செப்டம்பர் 24, 2017 – ஞாயிற்றுக்கிழமை

போட்டி   மைதானம் சொந்த அணி vs வருகை அணி
39 MCA ஹேலீஸ் குழு “A” vs டிமோ லங்கா “A”
40 மொரடுவ அரங்கு சம்பத் வங்கி vs HNB “A”
41 இராணுவம்பனாகொட கொமர்ஷல் கிரடிட் “A” vs டீஜெய் லங்கா
42 பீ. சரா ஓவல் ஜோன் கீல்ஸ் “A” vs மாஸ் யுனிசெலா
43 கோல்ட்ஸ் LB பினான்ஸ் “A” vs கன்ரிச் பினான்ஸ் “A”

செப்டம்பர் 26, 2017 – புதன்கிழமை

போட்டி   மைதானம் சொந்த அணி vs வருகை அணி
44 MCA டிமோ லங்கா “A” vs HNB “A”
45 மொரடுவ அரங்கு கன்ரிச் பினான்ஸ் “A” vs ஹேலீஸ் குழு “A”

லீக் போட்டி முடிவு

செப்டம்பர் 30, 2017 – சனிக்கிழமைகாலிறுதிக்கு முன்னைய சுற்று (நொக்கவுட்)

போட்டி   மைதானம் சொந்த அணி vs வருகை அணி
46 MCA லீக் இலக்கம் 04 vs லீக் இலக்கம் 09
47 FTZ-கடுநாயக லீக் இலக்கம் 05 vs லீக் இலக்கம் 08
48 ஆர்.பிரேமதாச லீக் இலக்கம் 06 vs லீக் இலக்கம் 07
49 பீ. சரா ஓவல் லீக் இலக்கம் 03 vs லீக் இலக்கம் 10

ஒக்டோபர் 07, 2017 – சனிக்கிழமை காலிறுதிச் சுற்று (நொக்கவுட்)

போட்டி   மைதானம் சொந்த அணி vs வருகை அணி
50 MCA வெற்றியாளர்  –போட்டி இலக்கம் 46   vs வெற்றியாளர்  –போட்டி இலக்கம் 47  
51 ஆர்.பிரேமதாச வெற்றியாளர்  –போட்டி இலக்கம் 48   vs வெற்றியாளர்  –போட்டி இலக்கம் 49  

ஒக்டோபர் 14/15, 2017 – சனிக்கிழமை அரையிறுதி மற்றும் மேலதிக நாள் (நொக்கவுட்)

போட்டி   மைதானம் சொந்த அணி vs வருகை அணி
52 மொரடுவ அரங்கு லீக் வெற்றியாளர்   vs வெற்றியாளர்  –போட்டி இலக்கம் 50  
53 FTZ-கடுநாயக லீக் இரண்டாமிடம்   vs வெற்றியாளர்  –போட்டி இலக்கம் 51

ஒக்டோபர் 21, 2017 – சனிக்கிழமை இறுதிப்போட்டி

போட்டி   மைதானம் சொந்த அணி vs வருகை அணி
54 MCA வெற்றியாளர்  –போட்டி இலக்கம் 52   vs வெற்றியாளர்  –போட்டி இலக்கம் 53  

MCA, சிங்கர் T20 சுப்பர் தொடர் 2018

ஒக்டோபர் 25, 2017 – புதன்கிழமைகாலிறுதிக்கு முன்னைய சுற்று

(அணிகளை பிரிக்கும் குழுக்கள் ஒக்டோபர் 21இல் நடபெறும்)

போட்டி   மைதானம் சொந்த அணி vs வருகை அணி
T20 -01 MCA – காலை vs
T20 -02 MCA – பிற்பகல் vs
T20 -03 NCC – காலை vs
T20 -04 NCC – பிற்பகல் vs

ஒக்டோபர் 26, 2017 – வியாழக்கிழமைகாலிறுதிச் சுற்று  

போட்டி   மைதானம் சொந்த அணி vs வருகை அணி
T20 -05 MCA – காலை வெற்றியாளர் – T20 -01 vs வெற்றியாளர் – T20 -02
T20 -05 MCA – பிற்பகல் வெற்றியாளர் – T20 -03 vs வெற்றியாளர் – T20 -04

ஒக்டோபர் 27, 2017 – வெள்ளிக்கிழமைஅரையிறுதிச் சுற்று

போட்டி   மைதானம் சொந்த அணி vs வருகை அணி
T20 -05 MCA – காலை நொக்கவுட் வெற்றியாளர் vs T20 -05
T20 -05 MCA – பிற்பகல் நொக்கவுட்

2ஆம் இடம்

vs T20 -06

ஒக்டோபர் 29, 2017 – ஞாயிற்றுக்கிழமைஇறுதிப் போட்டி

போட்டி   மைதானம் சொந்த அணி vs வருகை அணி
T20 -05 MCA – காலை வெற்றியாளர்– T20-07 vs வெற்றியாளர்– T20-08