ஜோன் டார்பட் மெய்வல்லுனரில் பிரகாசித்த ஹார்ட்லி, மகாஜனா வீரர்கள்

கொழும்பு சுகததாஸ விளையாட்டரங்கில் தொடர்ந்து மூன்று நாட்களாக நடைபெற்று வந்த 88ஆவது சேர். ஜோன் டார்பட் சிரேஷ்ட மெய்வல்லுனர் சம்பியன்ஷிப்...

சேர். ஜோன் டாபர்ட் போட்டித் தொடரின் இரண்டாவது நாளில் சாதனை மழை

கொழும்பு சுகததாஸ விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்று வருகின்ற 88 ஆவது சேர். ஜோன் டார்பட் சிரேஷ்ட மெய்வல்லுனர் சம்பியன்ஷிப் போட்டித் தொடரின்...

இந்த ஆண்டுக்கான தேசிய மெய்வல்லுனர் குழாத்தில் 10 தமிழ் பேசும் வீரர்கள்

இலங்கை மெய்வல்லுனர் சம்மேளனத்தினால் 106 பேர் கொண்ட தேசிய மெய்வல்லுனர் குழாம் நேற்று (18) அறவிக்கப்பட்டது. இதில் வடக்கு, கிழக்கு,...

தியகமவில் இடம்பெறும் 21ஆவது இராணுவ பரா மெய்வல்லுனர் போட்டிகள்

டயலொக் ஆசியாட்டா நிறுவனத்தின் பூரண அனுசரணையில் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ள 21ஆவது இராணுவ பரா விளையாட்டு விழாவில் பிரதானமானதும் இறுதியுமான பரா...

பாதுகாப்பு சேவைகள் மெய்வல்லுனரில் இலங்கை இராணுவத்துக்கு முதலிடம்

இலங்கையின் பாதுகாப்பை நிலைபெறச் செய்வதில் முன்நின்று செயற்படுகின்ற நிறுவனங்களான இலங்கை இராணுவம், விமானப்படை மற்றும் கடற்படை ஆகிய முப்படைகளும் இணைந்து...

புதிய தேசிய சாதனை படைத்த இரும்புப் பெண் சுகன்தி

சுகததாச அரங்கில் நடைபெற்று வரும் 10ஆவது பாதுகாப்பு சேவைகள் மெய்வல்லுனர் போட்டியின் இரண்டாவது நாளான வெள்ளிக்கிழமை (14) புதிய தேசிய...

அதிகமாக வாசிக்கப்பட்டது