WATCH – இலங்கை லெஜண்ட்ஸ் அணியின் வெற்றியின் இரகசியத்தைக் கூறும் சனத்!

68

இந்தியாவில் நடைபெற்று வருகின்ற வீதிப் பாதுகாப்பு உலக T20 தொடரில் இங்கிலாந்து லெஜண்ட்ஸ் அணிக்கெரிரான போட்டியில் 3 ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய சனத் ஜயசூரிய, போட்டியின் பிறகு வழங்கிய நேர்காணலை இந்தக் காணொளியில் பார்க்கலாம். (தமிழில்)