ආසියානු කුසලානයේ දී ශ්‍රී ලංකා තුරුම්පු මොනවාද ? – පිටියේ කතා

493

එළඹෙන ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඇති අභියෝග මොනවාද? ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන සංචිතය කොහොම වෙයිද? පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ තතු මොනවාද ? හිටපු ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු සහ පුහුණුකරුවෙකු වන මලින්ද වර්ණපුර සමඟින් ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් විස්තර විචාරක දිනේෂ් උපේන්ද්‍ර මෙවර පිටියේ කතා තුළින් ඔබව දැනුවත් කරයි.

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එළඹෙන ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඇති අභියෝග මොනවාද? ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන සංචිතය කොහොම වෙයිද? පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ තතු මොනවාද ? හිටපු ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු සහ පුහුණුකරුවෙකු වන මලින්ද වර්ණපුර සමඟින් ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් විස්තර විචාරක දිනේෂ් උපේන්ද්‍ර මෙවර පිටියේ කතා තුළින් ඔබව දැනුවත් කරයි.