68 වසරකට පසු තිවංක සැබෑ කළ පදක්කම් සිහිනය

343

ශ්‍රී ලාංකේය බොක්සිං ක්‍රීඩාවට වසර 68කට පසුව පොදුරදමඩුලු පදක්කමක් රැගෙන ආ ආ බොක්සිං කණ්ඩායම නියෝජනය කළ තිවංක රණසිංහ, තරගයට පෙර සහ තරගය අතරතුර තමා ක්‍රීඩා කළ ආකාරය ThePapare.com හමුවේ පැවසීය.   >> තවත් වීඩියෝ සිංහලෙන් බලන්න – පිවිසෙන්න <<

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලාංකේය බොක්සිං ක්‍රීඩාවට වසර 68කට පසුව පොදුරදමඩුලු පදක්කමක් රැගෙන ආ ආ බොක්සිං කණ්ඩායම නියෝජනය කළ තිවංක රණසිංහ, තරගයට පෙර සහ තරගය අතරතුර තමා ක්‍රීඩා කළ ආකාරය ThePapare.com හමුවේ පැවසීය.   >> තවත් වීඩියෝ සිංහලෙන් බලන්න – පිවිසෙන්න <<