இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் வளர்ச்சிக்கு மஹேந்திர சிங் தோனி எந்தளவுக்கு பங்களிப்பு செய்தார் என்பது குறித்து இந்த கிரிக்கெட் கலாட்டா நிகழ்ச்சியில்.