WATCH – முதல் சுற்றில் விளையாடுவது இலங்கைக்கு சாதகமா? பாதகமா? கூறும் ஷானக!

117

அவுஸ்திரேலியாவில் நடைபெறவுள்ள T20 உலகக்கிண்ணத்துக்கு செல்வதற்கு முன்னர், இலங்கை அணியியன் எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் திட்டங்கள் தொடர்பில் கூறும் அணித்தலைவர் தசுன் ஷானக. (தமிழில்)