Video – நெஞ்சை நெகிழவைத்த யாழ். சென். ஜோன்ஸ் வீரர்களின் செயல்!

0

சிங்கர் 19 வயதுக்குட்பட்டோர் அணிகளுக்கு இடையிலான கிரிக்கெட் தொடரில், பிலியந்தலை மத்திய கல்லூரிக்கு எதிரான போட்டியின் போது உபாதைக்குள்ளாகிய எதிரணி வீரரை சென். ஜோன்ஸ் கல்லூரி வீரர்கள் அழைத்துவரும் காட்சி.