“අපි හිතුවේ නාලන්දේ කියන්නේ පිරිමි පාසලක් කියලා”? – Sports Masala S02E10

412

ආනන්ද – නාලන්ද 2020 බිග් මැච් එකේ වෙච්ච රසවත් සිද්ධි ටිකක් බලමුද? ස්පෝට්ස් මසාලා කණ්ඩායම නාලන්ද Silver Force ටෙන්ට් එක ඇතුළට ගිහින් අහපු දේවල්.  

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආනන්ද – නාලන්ද 2020 බිග් මැච් එකේ වෙච්ච රසවත් සිද්ධි ටිකක් බලමුද? ස්පෝට්ස් මසාලා කණ්ඩායම නාලන්ද Silver Force ටෙන්ට් එක ඇතුළට ගිහින් අහපු දේවල්.