Video – தேசிய மட்ட கோலூன்றிப் பாய்தலில் தங்கம் வென்ற சகோதரர்கள் l Pole Vault Men’s

58

சுகததாஸ அரங்கில் இடம்பெற்ற 62ஆவது தேசிய கனிஷ்ட மெய்வல்லுனர் சம்பியன்ஷிப் போட்டியில் 18 வயது மற்றும் 20 வயதுக்குட்பட்ட ஆண்களுக்கான கோலூன்றிப் பாய்தலில் தங்கப் பதக்கங்களை வென்ற யாழ் சாவகச்சேரி இந்துக் கல்லூரி மாணவர்களான ஏ.பவிதரன் மற்றும் ஏ. புவிதரன் சகோதரர்கள் போட்டியின் பின்னர் ThePapare.com இணையத்தளத்திற்கு வழங்கிய நேர்காணல்.

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

சுகததாஸ அரங்கில் இடம்பெற்ற 62ஆவது தேசிய கனிஷ்ட மெய்வல்லுனர் சம்பியன்ஷிப் போட்டியில் 18 வயது மற்றும் 20 வயதுக்குட்பட்ட ஆண்களுக்கான கோலூன்றிப் பாய்தலில் தங்கப் பதக்கங்களை வென்ற யாழ் சாவகச்சேரி இந்துக் கல்லூரி மாணவர்களான ஏ.பவிதரன் மற்றும் ஏ. புவிதரன் சகோதரர்கள் போட்டியின் பின்னர் ThePapare.com இணையத்தளத்திற்கு வழங்கிய நேர்காணல்.