WATCH – திசரவின் தலைமைத்துவத்தில் முன்னேற்றம் காணும் ஜப்னா கிங்ஸ்!

85
 

லங்கா பிரீமியர் லீக்கில் (LPL), கொழும்பு ஸ்டார்ஸ் மற்றும் ஜப்னா கிங்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி தொடர்பிலான முழுமையான பார்வை.