ඉතාලියේ Serie A League තරගාවලිය පසුගිය සති අන්තයේ නිමාව දැකීමත් සමඟ යුරෝපයේ සියලුම ලීග් තරගාවලි මේ වන විට නිමාවට පත්වී තිබෙනවා.

තවත් පාපන්දු වීඩියෝ මෙතනින්!