මේ ශූරතාවය අපට ලැබෙන්න ඕන දෙයක් – ගැමුණු චේතිය

2179

ආත්ම විශ්වාසයෙන් සපිරි ශාන්ත ජෝශප් විද්යාලයීය රග්බි ක්රීඩක ගැමුණු චේතිය, පසුගියදා අවසන් වූ අන්තර් පාසල් සත්සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ ශූරයන් බවට ඔහුගේ කණ්ඩායම පත්කිරීමෙහිලා මූලික පදනම සැකැස්වූයේය . මේ, තරගයෙන් පසුව ඔහු දැක්වූ අව්යාජ අදහස් වේ.  

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආත්ම විශ්වාසයෙන් සපිරි ශාන්ත ජෝශප් විද්යාලයීය රග්බි ක්රීඩක ගැමුණු චේතිය, පසුගියදා අවසන් වූ අන්තර් පාසල් සත්සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ ශූරයන් බවට ඔහුගේ කණ්ඩායම පත්කිරීමෙහිලා මූලික පදනම සැකැස්වූයේය . මේ, තරගයෙන් පසුව ඔහු දැක්වූ අව්යාජ අදහස් වේ.