WATCH – ஆசியக் கிண்ணத்தில் இலங்கை தொடர்ந்தும் சாதிக்குமா? | Cricket Galatta Epi 83

570

ஆசியக் கிண்ணத் தொடரில் இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் ஆட்டம் குறித்த கலந்துரையாடல் இந்த கிரிக்கெட் கலாட்டா நிகழ்ச்சியில்