WATCH – ஆசியக் கிண்ணத் தொடருக்கு தயாராகும் இலங்கை | Cricket Galatta Epi 82

314
 

ஆசியக் கிண்ண T20I தொடருக்கு தயாராக அழைப்பு T20 தொடரில் ஆடும் இலங்கை அணி வீரர்கள் குறித்து இந்த கிரிக்கெட் கலாட்டா நிகழ்ச்சியில்.