Video – ஆபத்தான நிலையில் Sri Lanka Cricket | Cricket Galatta 56

160

இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தில் இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் ஆட்டம், இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் இலங்கை சுற்றுப்பயணம் தொடர்பில் இந்த கிரிக்கெட் கலாட்டா நிகழ்ச்சியில்