WATCH – இந்திய அணிக்கு எதிரான வெற்றி தொடர்பில் கூறும் பானுக ராஜபக்ஷ!

179

இந்திய அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற ஆசியக்கிண்ணத் தொடரின் சுபர் 4  சுற்றுப் போட்டியின் வெற்றி மற்றும் அணியின் பிரகாசிப்புகள் தொடர்பில் கருத்து வெளியிட்ட இலங்கை அணி வீரர் பானுக ராஜபக்ஷ. (தமிழில்)