HIGHLIGHTS – 13ஆவது இந்துக்களின் சமர்

25

யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி மற்றும் கொழும்பு இந்துக்கல்லூரி அணிகள் இடையே நடைபெற்ற இந்துக்களின் சமர் கிரிக்கெட் பெரும் போட்டி | Highlights