WATCH – 116ஆவது வடக்கின் சமர் கிரிக்கெட் பெரும் போட்டி (Highlights)

192

யாழ். மத்தியக் கல்லூரி மற்றும் யாழ். சென் ஜோன்ஸ் கல்லூரிகள் இடையே நடைபெற்ற 116ஆவது வடக்கின் பெரும் சமர் கிரிக்கெட் பெரும் போட்டியின் முழுமையான Highlights காணொளி.