ThePapare விளையாட்டுக் கண்ணோட்டம் பாகம் – 11

106

புதிய மாற்றங்களுடனான இலங்கை அணியின் பங்களாதேஷ் பயணம், இளையோர் உலகக் கிண்ணம், கற்புலனற்றோர் உலகக் கிண்ணம் மற்றும் டயலொக் சம்பியன்ஸ் லீக் இறுதி முடிவுகள் என்பன இவ்வாற ThePapare விளையாட்டுக் கண்ணோட்டத்தில்.

>> மேலும் பல வீடியோக்கள் <<