இலங்கை கனிஷ்ட ரக்பி அணியின் பயிற்றுவிப்பாளர்களாக பெரேரா மற்றும் கொஸ்தா

40

இலங்கை ரக்பி சம்மேளனமானது, 19 வயதிற்கு உட்பட்ட இலங்கை ரக்பி அணியை பயிற்றுவிக்கும் பொறுப்பை ரஜீவ் பெரேரா மற்றும் இசிபதன கல்லூரி ரக்பி அணியின் தற்போதைய பயிறுவிப்பாளரான லசந்த டி கொஸ்தா ஆகியோருக்கு வழங்கியுள்ளது. எதிர்வரும் 19 வயதிற்கு உட்பட்ட ஆசிய ரக்பி தொடரை கருத்திற்கொண்டு இந்நியமனங்கள் இடம்பெற்றுள்ளது. இவ்வருடம் 19 வயதிற்கு உட்பட்ட ஆசிய  ரக்பி தொடரானது புதிய முறையில் நடைபெறவுள்ளது. இலங்கை மற்றும் ஹொங்கொங் அணிகள் மட்டுமே முதற்…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

இலங்கை ரக்பி சம்மேளனமானது, 19 வயதிற்கு உட்பட்ட இலங்கை ரக்பி அணியை பயிற்றுவிக்கும் பொறுப்பை ரஜீவ் பெரேரா மற்றும் இசிபதன கல்லூரி ரக்பி அணியின் தற்போதைய பயிறுவிப்பாளரான லசந்த டி கொஸ்தா ஆகியோருக்கு வழங்கியுள்ளது. எதிர்வரும் 19 வயதிற்கு உட்பட்ட ஆசிய ரக்பி தொடரை கருத்திற்கொண்டு இந்நியமனங்கள் இடம்பெற்றுள்ளது. இவ்வருடம் 19 வயதிற்கு உட்பட்ட ஆசிய  ரக்பி தொடரானது புதிய முறையில் நடைபெறவுள்ளது. இலங்கை மற்றும் ஹொங்கொங் அணிகள் மட்டுமே முதற்…