ஜோன் டார்பட் மெய்வல்லுனரில் செனிரு, பாரமி சிறந்த வீரர்களாக முடிசூடல்

65

கல்வி அமைச்சு மற்றும் இலங்கை பாடசாலைகள் மெய்வல்லுனர் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் 88 ஆவது தடவையாகவும் நடைபெற்ற சேர். ஜோன் டார்பட் சிரேஷ்ட மெய்வல்லுனர் போட்டிகள் இன்று நிறைவுக்கு வந்தது. இதில் வருடத்தின் அதி சிறந்த சிரேஷ்ட மெய்வல்லுனராக கொழும்பு றோயல் கல்லூரியின் உயரம் பாய்தல் வீரர் செனிரு அமரசிங்கவும், பெண்களுக்கான அதி சிறந்த மெய்வல்லுனராக குளியாப்பிட்டிய மத்திய கல்லூரியைச் பாரமி வசந்தி மாரிஸ்டெல்லாவும் தெரிவாகினர். சேர். ஜோன் டாபர்ட் போட்டித்…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

கல்வி அமைச்சு மற்றும் இலங்கை பாடசாலைகள் மெய்வல்லுனர் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் 88 ஆவது தடவையாகவும் நடைபெற்ற சேர். ஜோன் டார்பட் சிரேஷ்ட மெய்வல்லுனர் போட்டிகள் இன்று நிறைவுக்கு வந்தது. இதில் வருடத்தின் அதி சிறந்த சிரேஷ்ட மெய்வல்லுனராக கொழும்பு றோயல் கல்லூரியின் உயரம் பாய்தல் வீரர் செனிரு அமரசிங்கவும், பெண்களுக்கான அதி சிறந்த மெய்வல்லுனராக குளியாப்பிட்டிய மத்திய கல்லூரியைச் பாரமி வசந்தி மாரிஸ்டெல்லாவும் தெரிவாகினர். சேர். ஜோன் டாபர்ட் போட்டித்…