පිටියේ කතා – ශ්‍රී ලංකා දඟ පන්දුව බංග්ලාදේශ එක්දින තරගාවලියට කෙසේ බලපාවි ද?

3222
 

බංග්ලාදේශය සමඟ පැවති අවසන් ටෙස්ට් තරගයේ දී ශ්‍රී ලංකාවට අත් වූ ඉරණම, දෙපිලෙහිම සිටින ප්‍රබල ක්‍රීඩකයින් සහ ඔවුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ඇරඹෙන එක්දින තරගාවලිය පිළිබඳවකෝසල සහ ධනුශ්ක මෙවර පිටියේ කතා තුලින් සාකච්ඡා කරයි.

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

බංග්ලාදේශය සමඟ පැවති අවසන් ටෙස්ට් තරගයේ දී ශ්‍රී ලංකාවට අත් වූ ඉරණම, දෙපිලෙහිම සිටින ප්‍රබල ක්‍රීඩකයින් සහ ඔවුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ඇරඹෙන එක්දින තරගාවලිය පිළිබඳවකෝසල සහ ධනුශ්ක මෙවර පිටියේ කතා තුලින් සාකච්ඡා කරයි.