ක්‍රිකට් ගැහුවේ නැත්නම් අද ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක් – ජීවන් මෙන්ඩිස්

587

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙකු වන ජීවන් මෙන්ඩිස් ThePapare.com හා යෙදුනු කෙටි සහ විනෝදකාමී ප්‍ර‍ශ්න විචාරය.