“මම ඕනම දෙයකට සූදානම්” – ලසිත් මාලිංග

Damith Weerasinghe Reporting From England

1702

ශූරයින්ගේ කුසලානයේ ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වන දෙවන තරගයට පෙර ලසිත් මාලිංග කණ්ඩායමේ සූදානම සහ සැලසුම් පිළිබදව ThePapare.com වෙත පැවසූ දෑ.

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශූරයින්ගේ කුසලානයේ ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වන දෙවන තරගයට පෙර ලසිත් මාලිංග කණ්ඩායමේ සූදානම සහ සැලසුම් පිළිබදව ThePapare.com වෙත පැවසූ දෑ.