உயரம் பாய்தலில் உயரத்தை தொட்ட பாடசாலை நட்சத்திரம் அப்ரிட்

313

வெளிநாடு சென்று விளையாடி இலங்கைக்காக கௌரவத்தைப் பெற்றுக்கொடுக்க எதிர்பார்த்துள்ள, தேசிய மட்டத்தில் வெற்றியைப் பெற்ற புத்தளம் இளம் வீரர் அப்ரிட் உடனான சிறப்பு நேர்காணல்.