රාජකීය – කිංස්වුඩ් සටනේ වෙනස් කෝණය

1799

2018 පාසල් රග්බි ලීගයේ පළමු තරගය ක්‍රියාත්මක වුණේ මිනිත්තු 70යි. පිටියෙන් පිටතට ගත් රාජකීය – කිංස්වුඩ් ක්‍රීඩකයන් තරගය අතරතුර තම ආදේශකයන් වෙනුවට නැවත පිටියට පැමිණියා. ඔබ දැනගත යුත්තේ මොනවා ද?

>> තවත් වීඩියෝ සිංහලෙන් බලන්න – පිවිසෙන්න <<