ThePapare விளையாட்டுக் கண்ணோட்டம் பாகம் – 09

194

சந்திக ஹத்துருசிங்கவின் புதிய யுகம், பாடசாலை கிரிக்கெட்டை ஊக்குவிக்க மஹேல உள்ளிட்ட வீரர்களால் வெளியிடப்பட்ட தேசிய செயற்றிட்டம், உள்ளுர் கால்பந்து களம் உள்ளிட்டவை இந்த வார ThePapare  விளையாட்டுக் கண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சியை அலங்கரிக்கின்றன.