යුද හමුදාවට නව රග්බි පුහුණුකරුවෙක්

1011

පසුගිය වසරේ ප්‍රධාන රග්බි පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කළ නිහාල් “වයිපර්” ගුණරත්න CH&FC කණ්ඩායම සමඟ එකතු වීමත් සමඟ පුරප්පාඩු වූ යුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු තනතුර සඳහා හිටපු ශ්‍රී ලංකා සත් සාමාජික රග්බි ක්‍රීඩකයෙකු හා ප්‍රවීණ පුහුණුකරුවෙකු වන රධික හෙට්ටිආරච්චි තෝරාපත් කරගෙන ඇත. මෙම මස 29 වැනි දින ආරම්භ වීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පසුගිය වසරේ ප්‍රධාන රග්බි පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කළ නිහාල් “වයිපර්” ගුණරත්න CH&FC කණ්ඩායම සමඟ එකතු වීමත් සමඟ පුරප්පාඩු වූ යුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු තනතුර සඳහා හිටපු ශ්‍රී ලංකා සත් සාමාජික රග්බි ක්‍රීඩකයෙකු හා ප්‍රවීණ පුහුණුකරුවෙකු වන රධික හෙට්ටිආරච්චි තෝරාපත් කරගෙන ඇත. මෙම මස 29 වැනි දින ආරම්භ වීමට…