ක්‍රිකට් පිටියේ වැඩිම බින්දුකාරයෝ

749

වැඩිම වරක් බින්දුවට දැවීගිය පිතිකරුවන්ගේ ලැයිස්තුවේ ඉන්නේ ඔබ හිතන්නෙවත් නැති ක්‍රීඩකයන් පිරිසක්. ශ්‍රී ලාංකිකයන් තිදෙනෙකුත් ඒ අතර! බින්දුවට දැවීගියාට බින්දුවට වැටෙන්නෙ නැතුව ලෝකය ජයගත්ත ක්‍රීඩකයන් කිහිපදෙනෙකුත් ඊට ඇතුළත්.

>> තවත් වීඩියෝ සිංහලෙන් බලන්න – පිවිසෙන්න <<