සිංගර් වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් තරගාවලිය ඇරඹෙයි

359

26 වන වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් තරගාවලියේ A කාණ්ඩයේ තරග සැප්තැම්බර් මස 15 වැනිදා ආරම්භ වන අතර එම සම්පූර්ණ තරගාවලිය සඳහා අනුග්‍රාහකත්වය ලබා දෙන්නේ සිංගර් ආයතනය විසිනි.

මන්දානගේ පිතිකරණයෙන් ඉන්දියාවට පහසු ජයක්

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා ඉන්දීය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවති පළමු එක්දින ක්‍රිකට් තරගය…

පසුගිය වර්ෂයේ පැවැත්වූ තරගාවලිය සඳහා කණ්ඩායම් 10ක් සහභාගී වූ අතර එම තරගාවලියේ පන්දුවාර 50 තරගාවලියේ ශූරතාවය දිනා ගැනීමට MAS Unichela කණ්ඩායම සමත් විය. එසේම පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ තරගාවලියේ ශූරතාවය ටීජායි ලංකා විසින් දිනා ගන්නා විට, MAS Unichela කණ්ඩායම විස්සයි විස්ස තරගාවලියේ ශූරතාවය දිනා ගත්තේය.

ශූරතා  එම තරගාවලියටම සමගාමීව පැවැත්වූ B කාණ්ඩයේ තරගාවලියේ MAS Silueta කණ්ඩායම හා පවර් ටෙක් කණ්ඩායම පිළිවෙළින් එහි ශූරතාවය හා අනුශූරතාවය ජයග්‍රහණය කළේය. නමුත් ඒ අතරින් A කාණ්ඩය දක්වා උසස් වීම් ලබාගත්තේ MAS Silueta කණ්ඩායම පමණි. MAS Silueta කණ්ඩායම A කාණ්ඩයට උසස් වීම නිසා A කාණ්ඩයේ සිටි හැටන් නැෂනල් බැංකු කණ්ඩායම ගියවර තරගාවලියේ දැක්වූ දුර්වල ක්‍රීඩා විලාසය නිසා B කාණ්ඩය දක්වා පහත වැටිණි.

එංගලන්තය 4-1කින් ඉන්දියාව පරාජය කරයි

ලෝකේෂ් රාහුල් සහ නවක ක්‍රීඩක රිෂාබ් පාන්ට් එක්ව ඉන්දීය ඉනිම ගොඩ නගමින් ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන ඒමට කළ…

පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ තරගාවලිය ආරම්භ වන්නේ ඔක්තෝබර් මස 10 වැනිදා වන අතර ඔක්තෝබර් මස 23 වැනිදා විස්සයි විස්ස තරගාවලිය ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් සකස් කර ඇත.

වෙළඳසේවා A ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019 – තරග කාලසටහන

 • 2018 සැප්තැම්බර් 15 වැනි සෙනසුරාදා
තරග අංකයස්ථානයසත්කාරක කණ්ඩායමVsසංචාරක කණ්ඩායම
01මග්ගොන සරේකැන්රිච් ෆිනෑන්ස්  “A”vs.ජෝන් කීල්ස් ”A”
02කටුනායක නිදහස් වෙළඳ පිටියසම්පත් බැංකුවvs.LB ෆිනෑන්ස්
03ටිරෝන් ප්‍රනාන්දුකොමර්ශල් ක්‍රෙඩිට්  ”A”vs.MAS Silueta “A”

 

 • 2018 සැප්තැම්බර් 16 වැනි ඉරිදා
තරග අංකයස්ථානයසත්කාරක කණ්ඩායමVsසංචාරක කණ්ඩායම
04මග්ගොන සරේහේලීස් සමූහය “A”vs.ටීජායි ලංකා
05පී.සරා ඕවල්ජෝන් කීල්ස් ”A”vs.කොමර්ශල් ක්‍රෙඩිට්  ”A”
06කෝල්ට්ස්MAS Silueta “A”vs.සම්පත් බැංකුව
07ටිරෝන් ප්‍රනාන්දුකැන්රිච් ෆිනෑන්ස්  “A”vs.LB ෆිනෑන්ස්
 • 2018 සැප්තැම්බර් 17 වන සඳුදා
08කටුනායක නිදහස් වෙළඳ පිටියහේලීස් සමූහය “A”vs.MAS Unichela
 • 2018 සැප්තැම්බර් 19 වන බදාදා
තරග අංකයස්ථානයසත්කාරක කණ්ඩායමVsසංචාරක කණ්ඩායම
09වෙළඳ සංගම් පිටියකොමර්ශල් ක්‍රෙඩිට්  ”A”vs.කැන්රිච් ෆිනෑන්ස්  “A”
10මග්ගොන සරේMAS Silueta “A”vs.ජෝන් කීල්ස් ”A”
11ටිරෝන් ප්‍රනාන්දුඩිමෝvs.සම්පත් බැංකුව
12පී.සරා ඕවල්LB ෆිනෑන්ස්vs.හේලීස් සමූහය “A”
 • 2018 සැප්තැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා
13මග්ගොන සරේකැන්රිච් ෆිනෑන්ස්  “A”vs.MAS Silueta
14කෝල්ට්ස්ජෝන් කීල්ස් ”A”vs.ඩිමෝ
15පී.සරා ඕවල්MAS Unichelavs.කොමර්ශල් ක්‍රෙඩිට්  ”A”
16ටිරෝන් ප්‍රනාන්දුසම්පත් බැංකුවvs.හේලීස් සමූහය “A”
17කටුනායක නිදහස් වෙළඳ පිටියLB ෆිනෑන්ස්vs.ටීජායි ලංකා
 • 2018 සැප්තැම්බර් 23 වන ඉරිදා
18මග්ගොන සරේLB ෆිනෑන්ස්vs.MAS Unichela
19වෙළඳ සංගම් පිටියටීජායි ලංකාvs.MAS Silueta “A”
20පී.සරා ඕවල්කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් “A”vs.සම්පත් බැංකුව
21කෝල්ට්ස්හේලීස් සමූහය  “A”vs.ජෝන් කීල්ස් ”A”
22කටුනායක නිදහස් වෙළඳ පිටියකොමර්ශල් ක්‍රෙඩිට් “A”vs.ඩිමෝ
 • 2018 සැප්තැම්බර් 26 වන බදාදා
තරග අංකයස්ථානයසත්කාරක කණ්ඩායමVsසංචාරක කණ්ඩායම
23කෝල්ට්ස්LB ෆිනෑන්ස්vs.ටීජායි ලංකා
24පී. සරා ඕවල්MAS Silueta “A”vs.ඩිමෝ
25ටිරෝන් ප්‍රනාන්දුMAS Unichelavs.ටීජායි ලංකා
26වෙළඳ සංගම් පිටියහේලීස් සමූහය“A”vs.ජෝන් කීල්ස් ”A”
27කටුනායක නිදහස් වෙළඳ පිටියජෝන් කීල්ස් ”A”vs.LB ෆිනෑන්ස්
 • 2018 සැප්තැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා
තරග අංකයස්ථානයසත්කාරක කණ්ඩායමVsසංචාරක කණ්ඩායම
28කටුනායක නිදහස් වෙළඳ පිටියසම්පත් බැංකුවvs.කොමර්ශල් ක්‍රෙඩිට් “A”
29වෙළඳ සංගම් පිටියහේලීස් සමූහය“A”vs.MAS Silueta “A”
30ටිරෝන් ප්‍රනාන්දුටීජායි ලංකාvs.කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් “A”
31පී. සරා ඕවල්ජෝන් කීල්ස් “A”vs.LB ෆිනෑන්ස්
32කෝල්ට්ස්MAS Unichelavs.ඩිමෝ
 • 2018 සැප්තැම්බර් 30 වන ඉරිදා
තරග අංකයස්ථානයසත්කාරක කණ්ඩායමVsසංචාරක කණ්ඩායම
33කටුනායක නිදහස් වෙළඳ පිටියකොමර්ශල් ක්‍රෙඩිට් “A”vs.ටීජායි ලංකා
34කෝල්ට්ස්LB ෆිනෑන්ස්vs.MAS Silueta “A”
35පී.සරා ඕවල්ඩීමෝ ලංකා “A”vs.හේලීස් සමූහය“A”
 • 2018 ඔක්තෝබර් 1 වන ඉරිදා
තරග අංකයස්ථානයසත්කාරක කණ්ඩායමVsසංචාරක කණ්ඩායම
36වෙළඳ සංගම් පිටියසම්පත් බැංකුවvs.MAS Unichela
 • 2018 ඔක්තෝබර් 3 වන බදාදා
තරග අංකයස්ථානයසත්කාරක කණ්ඩායමVsසංචාරක කණ්ඩායම
37කෝල්ට්ස්කොමර්ශල් ක්‍රෙඩිට්  “A”vs.හේලීස් සමූහය“A”
38NCCMAS Silueta “A”vs.කොමර්ශල් ක්‍රෙඩිට්  “A”
39ටිරෝන් ප්‍රනාන්දුටීජායි ලංකාvs.ජෝන් කීල්ස් ”A”
40කටුනායක නිදහස් වෙළඳ පිටියඩීමෝ ලංකා “A”vs.කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් “A”
 • 2018 ඔක්තෝබර් 6 වන සෙනසුරාදා
41කටුනායක නිදහස් වෙළඳ පිටියMAS Unichelavs.ජෝන් කීල්ස් ”A”
42කෝල්ට්ස්සම්පත් බැංකුවvs.ටීජායි ලංකා
43වෙළඳ සංගම් පිටියඩීමෝ ලංකා “A”vs.LB ෆිනෑන්ස්
 • 2018 ඔක්තෝබර් 7 වන ඉරිදා
44NCCඩීමෝ ලංකා “A”vs.ටීජායි ලංකා
45කටුනායක නිදහස් වෙළඳ පිටියකැන්රිච් ෆිනෑන්ස් ‘A”vs.MAS Unichela

පිළිමළුන් පිටුදැකීම වටයට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ තරග

 • 2018 ඔක්තෝබර් 10 වන බදාදා
තරග අංකයස්ථානයසත්කාරක කණ්ඩායමVsසංචාරක කණ්ඩායම
46වෙළඳ සංගම් පිටියප්‍රසාද ලකුණු පුවරුවේ 09vs.ප්‍රසාද ලකුණු පුවරුවේ 10
47කටුනායක නිදහස් වෙළඳ පිටියප්‍රසාද ලකුණු පුවරුවේ 07vs.ප්‍රසාද ලකුණු පුවරුවේ 08

 

අර්ධ අවසන් පූර්ව තරග (පිළිමළුන් පිටුදැකීම)

 • 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා
තරග අංකයස්ථානයසත්කාරක කණ්ඩායමVsසංචාරක කණ්ඩායම
48මග්ගොන සරේප්‍රසාද ලකුණු පුවරුවේ 01vs46 වන තරගයේ ජයග්‍රාහකයා
49කටුනායක නිදහස් වෙළඳ පිටියප්‍රසාද ලකුණු පුවරුවේ 02Vs47 වන තරගයේ ජයග්‍රාහකයා
50කෝල්ට්ස්ප්‍රසාද ලකුණු පුවරුවේ 03vsප්‍රසාද ලකුණු පුවරුවේ 04
51වෙළඳ සංගම් පිටියප්‍රසාද ලකුණු පුවරුවේ 06vsප්‍රසාද ලකුණු පුවරුවේ 05

අවසන් පූර්ව තරග

 • 2018 ඔක්තෝබර් 16 වන සෙනසුරාදා හෝ 17 වන ඉරිදා
තරග අංකයස්ථානයසත්කාරක  කණ්ඩායමVsසංචාරක කණ්ඩායම
52ටිරෝන් ප්‍රනාන්දු48 වන තරගයේ ජයග්‍රාහකයාvs51 වන තරගයේ ජයග්‍රාහකයා
53කටුනායක නිදහස් වෙළඳ පිටිය49 වන තරගයේ ජයග්‍රාහකයාvs50 වන තරගයේ ජයග්‍රාහකයා

අවසන් තරගය

 • 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා
54වෙළඳ සංගම් පිටිය52 වන තරගයේ ජයග්‍රාහකයාvs53 වන තරගයේ ජයග්‍රාහකයා

වෙළඳසේවා සිංගර්  T-20 සුපර් ලීග් තරගාවලිය  2019

අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ වටය

 • 2018 ඔක්තෝබර් 23 වන අඟහරුවාදා
තරග අංකයස්ථානයසත්කාරක කණ්ඩායමVsසංචාරක කණ්ඩායම
55වෙළඳසේවා පිටිය – උදෑසනප්‍රසාද ලකුණු පුවරුවේ 07vsප්‍රසාද ලකුණු පුවරුවේ 08
56වෙළඳසේවා පිටිය – දහවල්ප්‍රසාද ලකුණු පුවරුවේ 09vsප්‍රසාද ලකුණු පුවරුවේ 10

අර්ධ අවසන් පූර්ව තරග

 • 2018 ඔක්තෝබර් 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
තරග අංකයස්ථානයසත්කාරක කණ්ඩායමVsසංචාරක කණ්ඩායම
57වෙළඳසේවා පිටිය – උදෑසනප්‍රසාද ලකුණු පුවරුවේ 01vs56 වන තරගයේ ජයග්‍රාහකයා
58වෙළඳසේවා පිටිය – දහවල්ප්‍රසාද ලකුණු පුවරුවේ 02Vs55 වන තරගයේ ජයග්‍රාහකයා
59වෙළඳසේවා පිටිය – උදෑසනප්‍රසාද ලකුණු පුවරුවේ 03vsප්‍රසාද ලකුණු පුවරුවේ 04
60වෙළඳසේවා පිටිය – දහවල්ප්‍රසාද ලකුණු පුවරුවේ 06vsප්‍රසාද ලකුණු පුවරුවේ 06

අවසන් පූර්ව තරග

 • 2018 ඔක්තෝබර් 26 සිකුරාදා
තරග අංකයස්ථානයසත්කාරක කණ්ඩායමVsසංචාරක කණ්ඩායම
61වෙළඳසේවා පිටිය – උදෑසන57 වන තරගයේ ජයග්‍රාහකයාvs59 වන තරගයේ ජයග්‍රාහකයා
62වෙළඳසේවා පිටිය – දහවල්58 වන තරගයේ ජයග්‍රාහකයාvs60 වන තරගයේ ජයග්‍රාහකයා

අවසන් මහා තරගය

 • 2018 ඔක්තෝබර් 28 වන ඉරිදා
තරග අංකයස්ථානයසත්කාරක කණ්ඩායමVsසංචාරක කණ්ඩායම
63වෙළඳසේවා පිටිය – උදෑසන61 වන තරගයේ ජයග්‍රාහකයාvs62 වන තරගයේ ජයග්‍රාහකයා

>> තවත් ක්‍රිකට් පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න <<